Logo Titel

   Ik ben in 1938 in Koog aan de Zaan geboren. In onze 'maritieme familie' werden schepen getekend, gebouwd en ook bevaren. Het stond al gauw vast dat ik zou gaan varen en maakte als 16 jarige jongen mijn eerste zeereis als lichtmatroos op de kustvaarder 'Heerengracht'. Uiteindelijk koos ik voor de technische kant van het varen en ging naar de Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen in Amsterdam. In 1959 kwam ik bij de voormalige Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) in dienst.

   Bij de KNSM voer ik als werktuigkundige op zowel op vracht- als passagiersschepen. Na 11 jaar besloot ik toch om dit fascinerende en boeiende bestaan te verwisselen voor een walbaan en kon ik mij toen nog meer gaan toeleggen op mijn grote hobby: het schilderen van scheepsportretten en zee- en haven gezichten.

   Het lidmaatschap van een aantal maritieme verenigingen, waaronder de Kroonvaarders, het Kon. College Zeemanshoop en Oud-studenten Technisch Maritiem Onderwijs, geeft mij de gelegenheid om het contact met vroegere collega's te onderhouden. Tevens ben ik redactielid van het maritieme maandblad de Blauwe Wimpel. De zeevaart en alles wat daar mee te maken heeft is voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron.

   Op mijn 75ste verjaardag werd mij door de locoburgemeester van Zaanstad, de heer R.J. Linnekamp, een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Ik werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens mijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse koopvaardij. Door mijn traditionele maritieme schilderkunst heb ik bekendheid gegeven aan de zeevaart in het algemeen en de vaderlandse in het bijzonder.

Portret

Fred Boom in zijn atelier

Zuiderkruis

ss Zuiderkruis bij Port Said