Logo Titel

Op 20 november 2019 besteedde het op Curaçao verschijnende dagblad 'Extra' veel aandacht aan de opening van de tentoonstelling 'Scheepsgezichten van de 20e eeuw; van Koninklijke stoomboot tot kustwachtcutter' door de gouverneur van Curaçao mevr. Lucille Andrea George-Wout.  

Eksposishon

Ook in het kwartaalblad VastWerken van december 2019 werd aandacht besteed aan de tentoonstelling. VastWerken is een uitgave van De AVOM (Algemene Vereniging voor Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine).

VastWerken

Scheepsgezichten van de 20e eeuw

De opening door de gouverneur. V.l.n.r. dhr. Kooijman, de schilder, de gouverneur en de directrice van het museum mevr. Thamara Moreno Vervuurt.

De flyer van de tentoonstelling:

Flyer Curacao